TRENING FUNKCJONALNY

Trening funkcjonalny to intensywne ćwiczenia, które starają się naśladować ruchy wykonywane w codziennym życiu, ale są wykonywane w szybkim tempie, często z dodatkowym obciążeniem. Głównym celem tego rodzaju aktywności jest ogólne wzmocnienie mięśni, przy minimalizacji rozbudowy masy mięśniowej. Jest to podejście, które znalazło zastosowanie w wielu grupach ludzi, w tym kobietach, osobach starszych i kulturystach, którzy chcą zróżnicować swoje treningi. Trening funkcjonalny przynosi korzyści w postaci zwiększonej siły, lepszej wydolności, doskonalenia zdolności motorycznych oraz minimalizacji ryzyka kontuzji dzięki uwzględnieniu profilaktyki. Co istotne, ten rodzaj treningu nie tylko odtwarza naturalne ruchy czynności codziennego życia, ale także pozwala na dokładną analizę tych ruchów i wykrywanie ewentualnych problemów w działaniu aparatu ruchu.